ASC + T - کنترل پایداری خودکار و کنترل کشش
 

دستگاه ضد لغزش شتاب دهنده که همراه با DSC کار می کند ، توسط BMW و با همکاری Bosch توسعه و ساخته شده است. این شتاب مطلوب را در همه شرایط فراهم می کند و از خطر لغزش جلوگیری می کند.

با استفاده از سیستم ABS علاوه بر تزریق و احتراق ، روی ترمزها نیز عمل می کند.

کار آن بسیار شبیه ASR و TCS است.

مقالات مشابه
اصلی » فرهنگ لغت خودرو » ASC + T - کنترل پایداری خودکار و کنترل کشش

اضافه کردن نظر