Käesolev kasutajaleping (edaspidi leping) reguleerib suhteid portaali AvtoTachki.com administratsiooni (edaspidi administratsioon) ja üksikisiku (edaspidi kasutaja) vahel reklaamide, arvustuste, tekstisõnumite postitamiseks (edaspidi materjalid) veebis WEB-saidil aadressil https://avtotachki.com/ (edaspidi sait), aga ka selle saidi mis tahes muul otstarbel kasutamiseks. Kasutaja on üksikisik, kes on nõuetekohaselt liitunud käesoleva kasutajalepinguga ja on saatnud saidile postitamiseks ühe või mitu materjali. Reeglid on välja töötatud, võttes arvesse Ukraina kehtivaid õigusakte.

Võtmepunktid:

 • Saidi administratsioon määrab selle kohta käitusreeglid ja jätab endale õiguse nõuda külastajatelt nende rakendamist.
 • Lepingu tekst kuvatakse Kasutajale saidil registreerumisel. Leping jõustub pärast seda, kui Kasutaja avaldab oma tingimustele nõusolekut kujul, et Kasutaja paneb registreerimise ajal välja "Nõustun kasutajalepingu tingimustega" väljale märkeruudu.
 • Administratsioon aktsepteerib Materjalid paigutamiseks alles pärast seda, kui nende lisanud Kasutaja on selle lepinguga liitunud.
 • Reeglite eiramine ei vabasta teid nende järgimise vajadusest. Mis tahes sõnumi postitamine saidile tähendab automaatselt teie nõusolekut nende reeglitega ja vajadust neid järgida.
 • Saidi haldamine annab Kasutajale võimaluse oma Materjalid tasuta portaali AvtoTachki.com postitada.
 • Kasutaja postitab oma materjalid saidile ja annab administratsioonile üle ka õiguse pakkuda selle ressursi materjalidele laialdast juurdepääsu ilma tasu maksmata.
 • Kasutaja nõustub, et administratsioonil on õigus postitada lehtedele, mis sisaldavad kasutaja materjale, reklaamibännereid ja reklaame, muuta materjale reklaamide paigutamiseks.
 • Saidil registreerudes või kasutades erinevaid saidi teenuseid, mis viitavad vajadusele Kasutajal oma isikuandmeid edastada, nõustub Kasutaja oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Ukraina seadusele "Isikuandmete kaitse kohta".

Ressursi kasutamine:

 • Kõik, kes registreerivad end kehtiva e-posti aadressiga unikaalse hüüdnime all, saavad kasutada saidi interaktiivseid ressursse.
 • Iga saidi külastaja saab saidile kommentaare postitada, märkides eriväljale "Nimi" oma tegeliku nime või hüüdnime ("hüüdnimi").
 • Administratsioon kohustub kasutama saidi registreeritud kasutajate e-posti aadresse ainult saidilt sõnumite (sh saidil oleva kasutajakonto aktiveerimise / deaktiveerimise sõnumite) saatmiseks ja muudel eesmärkidel.
 • Kuni pole teisiti kindlaks tehtud, kuuluvad kõik Materiaalsed varalised ja mittevaralised õigused selle kasutajale, kes need postitas. Kasutajat hoiatatakse Ukraina kehtivate õigusaktidega kehtestatud vastutuse eest võõraste teoste ebaseadusliku kasutamise ja paigutamise eest. Kui tuvastatakse, et Materjale postitanud Kasutaja ei ole nende õiguste omanik, eemaldatakse need Materjalid seadusliku õiguste omaja esimesel nõudmisel tasuta juurdepääsust kolme päeva jooksul alates kirjaliku teate (nõudmise) saamisest posti teel (mitte elektrooniliselt).
 • Kasutaja saab taotleda administraatorilt tema saidil deaktiveerimist. Inaktiveerimist tuleks mõista kui kasutajakonto ajutist blokeerimist koos selle säilitamisega (ilma kasutajainfot saidi andmebaasist kustutamata). Konto deaktiveerimiseks peab Kasutaja kirjutama Saidi tugiteenusele kirja postkastist, kuhu Kasutaja konto registreeriti, palvega konto deaktiveerida.
 • Saidil registreerimise taastamiseks (konto aktiveerimine) peab Kasutaja kirjutama saidi tugiteenusele kirja palvega aktiveerida Kasutaja konto postkastist, kuhu Kasutaja konto registreeriti.

Interaktiivsed saidi ressursid:

 • Saidi interaktiivsed ressursid on mõeldud arvamuste vahetamiseks ressursi teemas seatud teema kohta.
 • Saidi interaktiivsete ressursside osalejad saavad luua oma tekstsõnumeid, samuti kommenteerida ja vahetada arvamusi teiste kasutajate avaldatud sõnumi teemal, järgides neid reegleid ja Ukraina õigusakte.
 • Pole keelatud, aga ka mitte julgustatud sõnumid, mis ei ole käsitletava teemaga seotud.

Sait on keelatud:

 • Nõuab põhiseadusliku korra vägivaldset muutmist või kukutamist või riigivõimu haaramist; kutsub üles muutma Ukraina halduspiire või riigipiiri, rikkudes Ukraina põhiseadusega kehtestatud korda; nõuab pogromme, süütamist, vara hävitamist, hoonete või rajatiste arestimist, kodanike sunniviisilist väljatõstmist; nõuab agressiooni või sõjalise konflikti vallandamist.
 • Otseseid ja kaudseid solvanguid kellelegi, eriti poliitikutele, ametnikele, ajakirjanikele, ressursi kasutajatele, sealhulgas riiklikul, etnilisel, rassilisel või usulisel kuuluvusel põhinevatele, samuti šovinistlikele avaldustele.
 • Ropp, pornograafiline, erootiline või seksuaalne keel.
 • Igasugune solvav käitumine artiklite autorite ja kõigi ressursis osalejate suhtes.
 • Avaldused, mille eesmärk on teiste ressursis osalejate teadlik terav reaktsioon.
 • Reklaamid, kommertsteated, samuti sõnumid, millel puudub teabekoormus ja mis ei ole seotud ressursi teemaga, välja arvatud juhul, kui saidi administratsioonilt on sellise reklaami või sõnumi jaoks antud eriluba.
 • Kõik sõnumid ja muud toimingud, mis on Ukraina õigusaktidega keelatud.
 • Teise isiku või organisatsiooni ja / või kogukonna esindaja ilma piisavate õigusteta esinemine, sealhulgas AvtoTachki.com portaali töötajad ja omanikud, samuti mis tahes subjektide või objektide omaduste ja omaduste eksitamine.
 • Materjalide postitamine, mida Kasutajal pole õigust seaduse või mis tahes lepinguliste suhete kohaselt kättesaadavaks teha, samuti materjalide postitamine, mis rikuvad õigusi mis tahes patendile, kaubamärgile, ärisaladusele, autoriõigustele või muudele varalistele õigustele ja / või autoriõigustele ja nendega seotud sellega kolmandate isikute õigused.
 • Spetsiaalsel viisil keelatud reklaamiteabe paigutamine, rämpspost, püramiidskeemid, õnnekirjad; materjalid, mis sisaldavad arvutikoode, mis on mõeldud mis tahes arvuti- või telekommunikatsiooniseadmete või -programmide rikkumiseks, hävitamiseks või funktsionaalsuse piiramiseks, volitamata juurdepääsu võimaldamiseks, samuti seerianumbrid kommertstarkvara toodetele, sisselogimised, paroolid ja muud viisid tasulistele ressurssidele volitamata juurdepääsu saamiseks Internet.
 • Kohaldatava kohaliku, osariigi või rahvusvahelise seaduse tahtlik või juhuslik rikkumine.

Mõõdukus:

 • Interaktiivsed ressursid (kommentaarid, arvustused, teadaanded, ajaveebid jms) modereeritakse postiga, see tähendab, et moderaator loeb sõnumeid pärast nende allikale postitamist.
 • Kui moderaator leiab sõnumit lugedes, et see rikub ressursi reegleid, on tal õigus see kustutada.

Lõppsätted:

 • Administratsioon jätab endale õiguse neid reegleid muuta. Sellisel juhul avaldatakse saidil vastav teade muudatuste kohta.
 • Saidi administratsioon võib tühistada osaleja saidi kasutamise õiguse, kes süstemaatiliselt rikub neid reegleid.
 • Saidi administratsioon ei vastuta saidi kasutajate avalduste eest.
 • Administratsioon on alati valmis arvestama mis tahes saidi liikme soovide ja ettepanekutega ressursi töö osas.
 • Neid postitanud osaleja vastutab saidil olevate sõnumite eest.
 • Administratsioon püüab tagada saidi katkematu töö, kuid ei vastuta Kasutaja postitatud Materjalide täieliku või osalise kadumise, samuti teenuse ebapiisava kvaliteedi või kiiruse eest.
 • Kasutaja nõustub, et ta vastutab täielikult saidile postitatud materjalide eest. Administratsioon ei vastuta materjalide sisu ja seadusest tulenevate nõuete järgimise eest, autoriõiguste rikkumise, kaupade ja teenuste (kaubamärkide), firmade nimede ja nende logode märkide loata kasutamise eest, samuti võimalike kolmandate isikute õiguste rikkumiste eest seoses materjalide paigutamisega. kohapeal. Kui Materjalide paigutamisega seotud nõuded on saadud kolmandatelt isikutelt, lahendab Kasutaja need nõuded iseseisvalt ja omal kulul.
 • Leping on juriidiliselt siduv leping kasutaja ja administratsiooni vahel ning reguleerib tingimusi, mille kohaselt kasutaja peab materjale saidile postitama. Administratsioon kohustub teavitama Kasutajat kolmandate isikute väidetest Kasutaja postitatud Materjalidele. Kasutaja kohustub kas andma administratsioonile õigused materjali avaldamiseks või materjali eemaldama.
 • Kõik võimalikud lepinguga seotud vaidlused lahendatakse vastavalt Ukraina seaduste normidele.
 • Kasutaja, kes usub, et tema õigusi ja huve on rikutud administratsiooni või kolmandate isikute tegevuse tõttu seoses mis tahes materjali saidile postitamisega, saadab tugiteenusele pretensiooni. Seadusliku omaniku esimesel nõudmisel eemaldatakse materjal kohe tasuta juurdepääsust. Kasutajalepingut saab administratsioon ühepoolselt muuta. Alates lepingu muudetud versiooni avaldamisest AvtoTachki.com veebisaidil loetakse Kasutajat teavitatuks lepingu muudetud tingimustest.

Autoriõiguste omanikud

Kui olete ühe või teise veebisaidil AvtoTachki.com asuva materjali autoriõiguste omanik ja ei soovi, et teie materjal oleks jätkuvalt vabalt kättesaadav, siis on meie portaal valmis aitama selle eemaldamisel või arutama selle esitamise tingimusi. materjali kasutajatele. Selleks tuleb pöörduda toimetusega e-posti teel [meiliga kaitstud]

Kõigi probleemide võimalikult kiireks lahendamiseks palume teil esitada dokumentaalsed tõendid selle kohta, et teil on õigused autoriõigusega kaitstud materjalidele: skannitud pitseriga dokument või muu teave, mis võimaldab teil ainuõiguslikult tuvastada teid selle materjali autoriõiguste omanikuna.

Kõiki saabuvaid taotlusi käsitletakse nende vastuvõtmise järjekorras. Vajadusel võtame kindlasti teiega ühendust.