Tegn på specielle instruktioner introducerer eller annullerer visse køremetoder.

5.1 "Motorvej"

5. Tegn på særlige regler

Vejen, hvorpå kravene i Trafikreglerne i Den Russiske Føderation er i kraft, og fastlægger proceduren for kørsel på motorveje.

5.2 "Enden af ​​motorvejen"

5. Tegn på særlige regler

5.3 "Vej til biler"

5. Tegn på særlige regler

En vej beregnet til bevægelse af biler, busser og motorcykler.

5.4 "Enden af ​​vejen til biler"

5. Tegn på særlige regler

5.5 "Envejsvej"

5. Tegn på særlige regler

En vej eller kørebane, hvor motorkøretøjer bevæger sig over hele deres bredde i en retning.

5.6 "Enden på en envejsvej"

5. Tegn på særlige regler

5.7.1.-5.7.2 "Afkørsel til en envejsvej"

5. Tegn på særlige regler5. Tegn på særlige regler

Afkørsel ad en envejs vej eller kørevej.

5.8 "Omvendt bevægelse"

5. Tegn på særlige regler

Begyndelsen på et vejafsnit, hvor bevægelsesretningen kan vendes i en eller flere baner.

5.9 "Slut på omvendt bevægelse"

5. Tegn på særlige regler

5.10 "Afkørsel til vejen med omvendt trafik"

5. Tegn på særlige regler

5.11.1 "Vej med bane til rutekøretøjer"

5. Tegn på særlige regler

En vej, hvorpå køretøjer fik lov til at bevæge sig i baner for rutekøretøjer bevæge sig langs en specielt udpeget bane mod den generelle strøm af køretøjer.

5.11.2 "Vej med bane til cyklister"

5. Tegn på særlige regler

En vej, langs hvilken bevægelse af cyklister og mopedførere udføres i en specielt udpeget bane mod den generelle strøm af køretøjer.

5.12.1 "Enden af ​​vejen med en bane til rutekøretøjer"

5. Tegn på særlige regler

5.12.2 "Enden af ​​vejen med en bane for cyklister"

5. Tegn på særlige regler

Vejskiltet er et vejskilt 5.11.2, hvis billede krydses af en diagonal rød stribe fra det nederste venstre hjørne til det øverste højre hjørne af skiltet.

5.13.1.-5.13.2 "Afkørsel til vejen med en bane til rutekøretøjer"

5. Tegn på særlige regler5. Tegn på særlige regler

5.13.3.-5.13.4 "Afkørsel til vejen med en bane for cyklister"

5. Tegn på særlige regler5. Tegn på særlige regler

5.14 "Spor til rutekøretøjer"

5. Tegn på særlige regler

En specielt udpeget bane, langs hvilken køretøjer har tilladt at bevæge sig i baner til rutekøretøjer bevæge sig undervejs med den generelle strøm af køretøjer.

5.14.1 "Ende af bane til rutekøretøjer"

5. Tegn på særlige regler

5.14.2 "Bane for cyklister"

5. Tegn på særlige regler

5.14.3 "Enden af ​​banen til cyklister"

5. Tegn på særlige regler

Skilte 5.14 - 5.14.3 gælder for den bane, hvor de er placeret. Skilte placeret til højre for vejen gælder for højre bane.

5.15.1 "Bevægelsesretning ved baner"

5. Tegn på særlige regler

Antallet af baner og de tilladte bevægelsesretninger for hver af dem.

5.15.2 "Bevægelsesretning langs banen"

5. Tegn på særlige regler

Tilladte bevægelsesretninger langs banen.

Skiltene 5.15.1 og 5.15.2, der tillader en venstre drejning fra den venstre bane tillader også et drej fra denne bane.

Skiltene 5.15.1 og 5.15.2 gælder ikke for rutekøretøjer.

Skiltene 5.15.1 og 5.15.2, der er installeret foran krydset, gælder for hele krydset, medmindre andre skilte 5.15.1 og 5.15.2, der er installeret på det, giver andre instruktioner.

5.15.3 "Begyndelsen af ​​strimlen"

5. Tegn på særlige regler

Begyndelsen af ​​en ekstra bakke eller decelerationsvej.

Hvis skiltet, der er installeret foran den ekstra bane, viser tegn 4.6 "Minimum hastighedsgrænse", skal føreren af ​​køretøjet, som ikke kan fortsætte med at køre i hovedbanen med den angivne eller højere hastighed, skifte til banen, der er placeret til højre for ham.

5.15.4 "Begyndelsen af ​​strimlen"

5. Tegn på særlige regler

Begyndelsen på et afsnit af den midterste bane på en tre-banes vej beregnet til bevægelse i denne retning.

Hvis skilt 5.15.4 viser et skilt, der forbyder bevægelse af køretøjer, er bevægelsen af ​​disse køretøjer i den tilsvarende bane forbudt.

5.15.5 "End of the strip"

5. Tegn på særlige regler

Slutningen af ​​en ekstra bane i stigningen eller accelerationsbanen.

5.15.6 "End of the strip"

5. Tegn på særlige regler

Enden af ​​afsnittet af den midterste bane på en tre-banes vej beregnet til bevægelse i denne retning.

5.15.7 "Bevægelsesretning ved baner"

5. Tegn på særlige regler5. Tegn på særlige regler5. Tegn på særlige regler

Hvis skilt 5.15.7 viser et skilt, der forbyder bevægelse af køretøjer, er bevægelsen af ​​disse køretøjer i den tilsvarende bane forbudt.

Skilt 5.15.7 med et passende antal pile kan bruges på veje med fire eller flere baner.

5.15.8 "Antal striber"

5. Tegn på særlige regler

Angiver antallet af baner og banefunktioner. Føreren er forpligtet til at overholde kravene i skiltene på pilene.

5.16 "Bus- og (eller) trolleybusstoppested"

5. Tegn på særlige regler

5.17 "Sporvognsstoppested"

5. Tegn på særlige regler

5.18 "Parkeringsplads for passagertaxi"

5. Tegn på særlige regler

5.19.1 "Crosswalk"

5. Tegn på særlige regler

5.19.2 "Crosswalk"

5. Tegn på særlige regler

Hvis der ikke er markeringer 1.14.1 eller 1.14.2 ved overfarten, er skilt 5.19.1 installeret til højre for vejen ved krydset nær grænsen i forhold til de nærliggende køretøjer, og skilt 5.19.2 - til venstre for vejen ved krydsningens yderste grænse.

5.20 "Kunstig ruhed"

5. Tegn på særlige regler

Angiver grænserne for kunstig ujævnhed. Skiltet er installeret ved den nærmeste kant af en kunstig ujævnhed i forhold til de nærliggende køretøjer.

5.21 "Levende sektor"

5. Tegn på særlige regler

Det territorium, som kravene i reglerne finder anvendelse på, fastlægger rækkefølgen af ​​bevægelse i boligområdet.

5.22 "Enden på opholdsområdet"

5. Tegn på særlige regler

5.23.1.-5.23.2 "Begyndelsen af ​​bosættelsen"

5. Tegn på særlige regler5. Tegn på særlige regler

Begyndelsen på et forlig, hvor kravene i Trafikreglerne i Den Russiske Føderation er i kraft, der fastlægger rækkefølgen af ​​bevægelse i bosættelser.

5.24.1.-5.24.2 "Afslutningen af ​​bosættelsen"

5. Tegn på særlige regler5. Tegn på særlige regler

Det sted, hvorfra kravene i Den Russiske Føderations trafikregler, der fastlægger rækkefølgen af ​​bevægelse i befolkede områder, bliver ugyldige.

5.25 "Begyndelsen af ​​bosættelsen"

5. Tegn på særlige regler

Begyndelsen på et forlig, hvor kravene i Den Russiske Føderations trafikregler ikke finder anvendelse på denne vej, hvilket fastlægger rækkefølgen af ​​bevægelse i bosættelser.

5.26 "Afslutningen af ​​bosættelsen"

5. Tegn på særlige regler

Afslutningen af ​​bosættelsen angivet med skilt 5.25.

5.27 Begrænset parkeringszone

5. Tegn på særlige regler

Det sted, hvorfra territoriet (del af vejen) begynder, hvor parkering er forbudt.

5.28 "Slutningen af ​​den begrænsede parkeringszone"

5. Tegn på særlige regler

5.29 "Reguleret parkeringszone"

5. Tegn på særlige regler

Det sted, hvorfra territoriet (del af vejen) begynder, hvor parkering er tilladt og reguleret ved hjælp af skilte og markeringer.

5.30 "Afslutning af den regulerede parkeringszone"

5. Tegn på særlige regler

5.31 "Zone med maksimal hastighedsgrænse"

5. Tegn på særlige regler

Det sted, hvorfra territoriet (del af vejen) begynder, hvor den maksimale bevægelseshastighed er begrænset.

5.32 "Ende af zone med maksimal hastighedsgrænse"

5. Tegn på særlige regler

5.33 "Fodgængerfelt"

5. Tegn på særlige regler

Det sted, hvorfra området (vejsektionen) begynder, hvor fodgængere er tilladt, og i de tilfælde, der er fastlagt i afsnit 24.2 - 24.4 i disse regler, cyklister.

5.33.1 "Cykelområde"

5. Tegn på særlige regler

Det sted, hvor cykluszonen starter.

5.34 "Ende af gågaden"

5. Tegn på særlige regler

5.34.1 "Afslutning af cykelzonen"

5. Tegn på særlige regler

5.35 "Zone med begrænsning af den økologiske klasse af motorkøretøjer"

5. Tegn på særlige regler

Det sted, hvorfra territoriet (del af vejen) begynder, hvor bevægelse af motorkøretøjer er forbudt:

  • hvis økologiske klasse, der er angivet i registreringsdokumenterne for disse køretøjer, er lavere end den økologiske klasse, der er angivet på skiltet;

  • hvis økologiske klasse ikke er angivet i registreringsdokumenterne for disse køretøjer.

Ændringen træder i kraft: 1. juli 2021


5.36 "Zone med begrænset økologisk klasse af lastbiler"

5. Tegn på særlige regler

Det sted, hvorfra territoriet (del af vejen) begynder, hvor bevægelse af lastbiler, traktorer og selvkørende køretøjer er forbudt:

  • hvis økologiske klasse, der er angivet i registreringsdokumenterne for disse køretøjer, er lavere end den økologiske klasse, der er angivet på skiltet;

  • hvis økologiske klasse ikke er angivet i registreringsdokumenterne for disse køretøjer.

Ændringen træder i kraft: 1. juli 2021


5.37 "Enden af ​​zonen med begrænset økologisk klasse af motorkøretøjer"

5. Tegn på særlige regler

5.38 "Enden af ​​zonen med begrænset økologisk klasse af lastbiler"

5. Tegn på særlige regler

Handlingen med skilte 5.35 og 5.36 finder ikke anvendelse på magtkørende køretøjer fra Den Russiske Føderations væbnede styrker, politi, nødhjælp og formationer, brandvæsener, ambulancetjenester, nødnet i gasnetværket og magtdrevne køretøjer fra føderale postorganisationer, der har hvidt på den laterale overflade diagonal stripe på en blå baggrund.

LIGNENDE ARTIKLER
Vigtigste » 5. Tegn på særlige regler