Advarselsskilt informerer chauffører om at nærme sig et farligt afsnit af vejen, hvis bevægelse kræver, at der træffes passende forhold til situationen.

1.1. "Jernbaneovergang med en barriere"

1. Advarselsskilte

1.2. "Jernbaneovergang uden barriere"

1. Advarselsskilte

1.3.1. "Ensporet jernbane"

1. Advarselsskilte

Betegnelse på en jernbaneovergang med et spor, der ikke er udstyret med en barriere.

1.3.2. "Flersporet jernbane"

1. Advarselsskilte

Betegnelse på en jernbaneovergang uden en barriere med to eller flere spor.

1.4.1.-1.4.6. "Nærmer jernbaneovergangen"

1. Advarselsskilte1. Advarselsskilte1. Advarselsskilte1. Advarselsskilte1. Advarselsskilte1. Advarselsskilte

Ekstra advarsel om at nærme sig en jernbaneovergang uden for bygder

1.5. "Kryds med en sporvognslinje"

1. Advarselsskilte

1.6. "Krydsning af tilsvarende veje"

1. Advarselsskilte

1.7. Rundkryds kryds

1. Advarselsskilte

1.8. "Trafiklysregulering"

1. Advarselsskilte

Et kryds, fodgængerovergang eller del af vejen, hvor trafikken er reguleret af trafiklys.

1.9. "Drawbridge"

1. Advarselsskilte

Trækbro eller færgeoverfart.

1.10. "Afgang til bredden"

1. Advarselsskilte

Afgang til dæmningen eller kysten.

1.11.1. "Farlig bøjning"

1. Advarselsskilte

Afrunding af en vej med en lille radius eller med begrænset synlighed til højre.

1.11.2. "Farlig bøjning"

1. Advarselsskilte

Afrunding af vejen med en lille radius eller med begrænset synlighed til venstre.

1.12.1. "Farlige vendinger"

1. Advarselsskilte

En del af vejen med farlige svinger med den første drej til højre.

1.12.2. "Farlige vendinger"

1. Advarselsskilte

Et stykke vej med farlige bøjninger, med den første drejning til venstre.

1.13. "Stejl afstamning"

1. Advarselsskilte

1.14. "Den stejle stigning"

1. Advarselsskilte

1.15. "Slippy road"

1. Advarselsskilte

Et afsnit af vejen med øget glidebane på kørebanen.

1.16. "Rough road"

1. Advarselsskilte

En del af vejen, der har uregelmæssigheder på kørebanen (unduleringer, huller, uregelmæssige kryds med broer osv.).

1.17. "Kunstig ujævnhed"

1. Advarselsskilte

En del af vejen med kunstig ujævnhed (uregelmæssigheder) for en tvungen reduktion i hastighed.

1.18. "Udsættelse af grus"

1. Advarselsskilte

Et afsnit af vejen, hvor det er muligt at skubbe grus, knust sten og lignende ned under køretøjets hjul.

1.19. "Farlig vejkanten"

1. Advarselsskilte

Det afsnit af vejen, hvor udgangen til siden af ​​vejen er farlig.

1.20.1. «konstriktion veje "

1. Advarselsskilte

På begge sider.

1.20.2. "Indsnævring veje "

1. Advarselsskilte

Til højre

1.20.3. "Vejen indsnævres"

1. Advarselsskilte

Venstre.

1.21. "To-vejs trafik"

1. Advarselsskilte

Begyndelsen på en vejafsnit (kørevej) med møtende trafik.

1.22. "Crosswalk"

1. Advarselsskilte

Et fodgængerfelt markeret med skilte 5.19.1, 5.19.2 og (eller) markering 1.14.1-1.14.2.

1.23. "Børn"

1. Advarselsskilte

En del af vejen nær en børnepasningsfacilitet (skole, sundhedslejr osv.), På hvilken kørebanen børn kan vises på.

1.24. "Kryds med en cykelsti eller en cykelsti"

1. Advarselsskilte

1.25. "Mænd på arbejde"

1. Advarselsskilte

1.26. "Kvægdrift"

1. Advarselsskilte

1.27. "Vilde dyr"

1. Advarselsskilte

1.28. "Fallende sten"

1. Advarselsskilte

Et afsnit af vejen, hvor skred, jordskred, faldende sten er mulige.

1.29. "Side vind"

1. Advarselsskilte

1.30. "Lavtflyvende fly"

1. Advarselsskilte

1.31. "Tunnel"

1. Advarselsskilte

En tunnel uden kunstig belysning eller en tunnel med begrænset synlighed ved indgangsportalen.

1.32. "Overbelastning"

1. Advarselsskilte

Det afsnit af den vej, hvorpå der er dannet et trafikpropper.

1.33. "Andre farer"

1. Advarselsskilte

En del af vejen, hvor der er farer, som ikke er dækket af andre advarselsskilte.

1.34.1.1.34.2. "Rotationsretning"

1. Advarselsskilte1. Advarselsskilte

Kørselsretningen på en buet vej med lille radius med begrænset sigtbarhed. Omkørselsretning af vejafsnittet, der bliver repareret.

1.34.3. "Rotationsretning"

1. Advarselsskilte

Kørselsvejledning ved et T-kryds eller en gaffel i vejen. Kørselsvejledning, der forbigår vejsektionen, der bliver repareret.

1.35. "Korsvejsafsnit"

1. Advarselsskilte

Betegnelsen på indsejlingen til krydset, hvis sektion er angivet med mærket 1.26, og som er forbudt at forlade, hvis der er en trængsel foran ruten, hvilket vil tvinge føreren til at stoppe, hvilket skaber en hindring for bevægelse af køretøjer i lateral retning, bortset fra at dreje til højre eller venstre i de tilfælde, der er fastlagt af disse Regler.

Advarselsskilte 1.1, 1.2, 1.5-1.33 uden for bygder installeres de i en afstand af 150-300 m, i bosættelser i en afstand af 50-100 m før starten af ​​den farlige del. Om nødvendigt kan skiltene installeres i en anden afstand, hvilket i dette tilfælde er angivet på pladen 8.1.1.

insignier 1.13 и 1.14 kan installeres uden en plade 8.1.1 umiddelbart inden opstigning eller stigning, hvis stigningerne og opstigningen følger hinanden.

Tilmeld 1.25 når der udføres kortvarige værker på kørebanen, kan det installeres uden et skilt 8.1.1 i en afstand af 10-15 m til arbejdsstedet.

Tilmeld 1.32 det bruges som en midlertidig eller i skilte med et variabelt billede foran et kryds, hvorfra det er muligt at omgå et afsnit af vejen, som der er dannet et trafikpropp på.

Tilmeld 1.35 installeret ved grænsen til krydset. Hvis det er umuligt at installere et vejskilt ved grænsen til krydset ved vanskelige kryds, installeres det i en afstand på højst 30 meter fra krydsets grænse.

Udenfor bygder skilte 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 gentages. Det andet skilt installeres i en afstand af mindst 50 m inden starten af ​​det farlige afsnit. Tegn 1.23 и 1.25 gentages i bosættelser direkte i begyndelsen af ​​det farlige afsnit.

LIGNENDE ARTIKLER
Vigtigste » 1. Advarselsskilte