Informační tabule informují o poloze sídel a jiných objektů i o zavedených nebo doporučených způsobech pohybu.

6.1 "Obecné maximální rychlostní limity"

6. Informace a informační značky

Obecná omezení rychlosti stanovená dopravními pravidly Ruské federace.

6.2 „Doporučená rychlost“

6. Informace a informační značky

Rychlost, s jakou se doporučuje cestovat po tomto úseku silnice. Oblast pokrytí značky sahá až k nejbližší křižovatce a je-li použita značka 6.2 společně s výstražnou značkou, je to určeno délkou nebezpečného úseku.

6.3.1 „Místo pro otočení“

6. Informace a informační značky

Otáčení doleva je zakázáno.

6.3.2 "Obrátit oblast"

6. Informace a informační značky

Délka reverzní zóny. Otáčení doleva je zakázáno.

6.4 „Parkování (parkovací místo)“

6. Informace a informační značky

6.5 „Pruh nouzového zastavení“

6. Informace a informační značky

Pruh nouzového zastavení ve prudkém klesání.

6.6 „Podchod pro chodce“

6. Informace a informační značky

6.7 „Horní přechod pro chodce“

6. Informace a informační značky

6.8.1.-6.8.3 "Slepá ulička"

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

Silnice, která nemá průchod.

6.9.1 "Předběžná směrová značka"

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

Směr pohybu k osadám a dalším předmětům uvedeným na značce. Značky mohou zahrnovat obrázky značky 6.14.1, dálnice, letiště a další piktogramy.

Na znaménku 6.9.1 mohou být použity obrazy dalších znamení informující o zvláštnostech pohybu. Ve spodní části značky 6.9.1 je uvedena vzdálenost od místa instalace značky po křižovatku nebo od začátku zpomalovacího pruhu.

Značka 6.9.1 se také používá k označení obchvatů silničních úseků, na kterých je instalována jedna ze zákazových značek 3.11-3.15.

6.9.2 "Předběžná směrová značka"

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

6.9.3 „Schéma provozu“

6. Informace a informační značky

Trasa pohybu, když jsou určité manévry zakázány na křižovatce nebo povolené směry pohybu na složité křižovatce.

6.10.1 "Ukazatel směru"

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

Trasy jízdy do bodů trasy. Značky mohou označovat vzdálenost (km) k předmětům, které jsou na nich vyznačeny, symboly dálnice, letiště a další piktogramy.

6.10.2 "Ukazatel směru"

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

6.11 "Název objektu"

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

Název jiného objektu než osady (řeka, jezero, průsmyk, orientační bod atd.).

6.12 Ukazatel vzdálenosti

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

Vzdálenost (km) od osad umístěných podél trasy.

6.13 "Značka kilometru"

6. Informace a informační značky

Vzdálenost (km) k začátku nebo konci silnice.

6.14.1 „Číslo trasy“

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

Číslo přiřazené silnici (trase).

6.14.2 „Číslo trasy“

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

Číslo a směr silnice (trasy).

6.15.1-6.15.3 "Směr pohybu nákladních vozidel"

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

Doporučený směr jízdy pro nákladní automobily, traktory a vozidla s vlastním pohonem, pokud je jejich pohyb v jednom ze směrů na křižovatce zakázán.

6.16 „Stop line“

6. Informace a informační značky

Místo, kde vozidla zastavují na nepřiměřeném semaforu (dispečer).

6.17 „Schéma objížďky“

6. Informace a informační značky

Obchvat pro část silnice dočasně uzavřenou pro provoz.

6.18.1.-6.18.3 „Obtokový směr“

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

Směr obchvatu silničního úseku byl dočasně uzavřen pro dopravu.

6.19.1.-6.19.2 "Indikátor postupu při přechodu na jinou vozovku"

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

Směr obchvatu části vozovky uzavřené pro provoz na silnici s dělícím pruhem nebo směr provozu pro návrat na pravý vozovku.

6.20.1.-6.20.2 "Nouzový východ"

6. Informace a informační značky6. Informace a informační značky

Označuje umístění v tunelu, kde je nouzový východ.

6.21.1.-6.21.2 „Směr jízdy k nouzovému východu“

6. Informace a informační značky

Udává směr a vzdálenost k nouzovému východu.

Na cedulích 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2instalováno mimo osadu, zelené nebo modré pozadí znamená, že bude přesun do označeného sídla nebo objektu proveden po dálnici nebo jiné silnici.

Na cedulích 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2instalované v sídle, vložky se zeleným nebo modrým pozadím znamenají, že přesun do označeného sídla nebo objektu po opuštění tohoto sídla bude proveden po dálnici nebo jiné silnici; bílé pozadí značky znamená, že se označený objekt nachází v dané osadě.

PODOBNÉ ČLÁNKY
Hlavní » 6. Informace a informační značky