Xəbərdarlıq nişanları sürücülərə yolun təhlükəli bir hissəsinə yaxınlaşması barədə məlumat verir, hərəkəti vəziyyətə uyğun tədbirlərin görülməsini tələb edir.

1.1. "Dəmir yolunun maneə ilə keçidi"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.2. "Dəmir yolunun maneəsiz keçidi"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.3.1. "Tək yollu dəmir yolu"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Bir maneə ilə təchiz olunmamış bir yol ilə dəmir yolu keçidinin təyin edilməsi.

1.3.2. "Çox yollu dəmir yolu"

1. Xəbərdarlıq işarələri

İki və ya daha çox izi olan maneəsiz bir dəmir yolu keçidinin təyin edilməsi.

1.4.1.-1.4.6. "Dəmir yolu keçidinə yaxınlaşmaq"

1. Xəbərdarlıq işarələri1. Xəbərdarlıq işarələri1. Xəbərdarlıq işarələri1. Xəbərdarlıq işarələri1. Xəbərdarlıq işarələri1. Xəbərdarlıq işarələri

Yaşayış məntəqələri xaricindəki dəmir yolu keçidinə yaxınlaşma barədə əlavə xəbərdarlıq

1.5. "Tramvay xətti ilə kəsişmə"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.6. "Ekvivalent yolların kəsişməsi"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.7. Dairəvi qovşaq

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.8. "Trafik işığı tənzimlənməsi"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Trafikin işıqforla tənzimləndiyi yolayrıcında, piyada keçidində və ya yolun bir hissəsində.

1.9. "Drawbridge"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Körpü və ya bərə keçidi.

1.10. "Sahilə qalxma"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Sahilə və ya sahilə çıxma.

1.11.1. "Təhlükəli döngə"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Kiçik radiuslu və ya sağa məhdud görmə qabiliyyəti olan əyri yol.

1.11.2. "Təhlükəli döngə"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Kiçik bir radiusla və ya sola məhdud görmə qabiliyyəti olan yoldan yuvarlaqlaşdırmaq.

1.12.1. "Təhlükəli dönüşlər"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Birinci dönmə sağa, təhlükəli döngələrə sahib olan bir yol.

1.12.2. "Təhlükəli dönüşlər"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Birinci növbə sola dönərək təhlükəli döngələr olan bir yol.

1.13. "Dik eniş"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.14. "Dik tırmanış"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.15. "Sürüşkən yol"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Yolun hərəkət hissəsinin sürüşkənliyi artmış bir hissə.

1.16. "Kobud yol"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Yolun hərəkət hissəsində pozuntular olan yolun bir hissəsi (dalğalar, çuxurlar, körpülərlə düzensiz qovşaqlar və s.).

1.17. "Süni bərabərsizlik"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Sürətin məcburi azaldılması üçün süni bərabərsizlik (pozuntular) olan yol hissəsi.

1.18. "Çınqıl atılması"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Nəqliyyat vasitələrinin təkərlərinin altından çınqıl, çınqıl və bu kimi şeyləri çıxarmaq mümkün olan bir yol.

1.19. "Təhlükəli yol kənarı"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Yolun kənarına çıxmağın təhlükəli olduğu hissə.

1.20.1. «Daralma yollar "

1. Xəbərdarlıq işarələri

Hər iki tərəfdə.

1.20.2. "Dar yollar "

1. Xəbərdarlıq işarələri

İş.

1.20.3. "Yol daralır"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Sol.

1.21. "İki tərəfli nəqliyyat"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Qarşıdan gələn trafiklə yol hissəsinin (yol hissəsinin) başlanğıcı.

1.22. "Piyada keçidi"

1. Xəbərdarlıq işarələri

5.19.1, 5.19.2 nişanları və (və ya) nişanları 1.14.1-1.14.2 ilə göstərilən piyada keçidi.

1.23. "Uşaqlar"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Uşaqların görünə biləcəyi yolda bir uşaq müəssisəsi (məktəb, sağlamlıq düşərgəsi və s.) Yaxınlığında yolun bir hissəsi.

1.24. "Velosiped yolu və ya velosiped yolu ilə kəsişmə"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.25. "Kişilər işdə"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.26. "Mal sürücüsü"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.27. "Vəhşi heyvanlar"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.28. "Düşən daşlar"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Yolun sürüşmə, sürüşmə, düşən daşların ola biləcəyi bir hissəsi.

1.29. "Yan külək"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.30. "Aşağı uçan təyyarə"

1. Xəbərdarlıq işarələri

1.31. "Tunel"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Süni işıqlandırılmayan bir tunel və ya giriş portalında məhdud görmə qabiliyyəti olan bir tunel.

1.32. "Tıxac"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Yolun tıxac olduğu hissə.

1.33. "Digər təhlükələr"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Digər xəbərdaredici nişanların əhatə etmədiyi təhlükələrin olduğu yol hissəsi.

1.34.1.-1.34.2. "Fırlanma istiqaməti"

1. Xəbərdarlıq işarələri1. Xəbərdarlıq işarələri

Məhdud görmə qabiliyyəti olan kiçik radiuslu əyri yolda səyahət istiqaməti. Yol hissəsinin dolanışıq istiqaməti təmir olunur.

1.34.3. "Fırlanma istiqaməti"

1. Xəbərdarlıq işarələri

T qovşağında və ya yol çəngəlində sürücülük istiqamətləri. Təmir olunan yol hissəsini aşan istiqamətlər.

1.35. "Yol ayrıcında bölmə"

1. Xəbərdarlıq işarələri

Bölməsi 1.26 işarəsi ilə göstərilən və marşrut boyunca sıxlıq olduğu təqdirdə, sürücünü dayandırmağa məcbur edəcək, nəqliyyat vasitələrinin yan istiqamətdə hərəkəti üçün bir maneə yaradan, bu ilə müəyyən edilmiş hallarda sağa və ya sola dönmək istisna olmaqla, bölməsi XNUMX işarəsi ilə göstərilən yola çıxmağın kəsişməsinə yaxınlaşmanın təyin edilməsi. Qaydalar.

Xəbərdarlıq işarələri 1.1, 1.2, 1.5-1.33 yaşayış məntəqələrinin xaricində 150-300 m məsafədə, təhlükəli hissənin başlamazdan əvvəl 50-100 m məsafədə yaşayış yerlərində quraşdırılırlar. Lazım gələrsə, işarələr fərqli bir məsafədə quraşdırıla bilər ki, bu vəziyyətdə boşqabda göstərilir 8.1.1.

İşarələr 1.13 и 1.14 boşqab olmadan quraşdırıla bilər 8.1.1 enişlər və yoxuşlar bir-birini təqib edərsə, enmə və ya qalxmağa başlamazdan dərhal əvvəl.

İmza 1.25 yolda qısamüddətli işlər aparılarkən, işarəsiz quraşdırıla bilər 8.1.1 iş yerinə 10-15 m məsafədə.

İmza 1.32 müvəqqəti olaraq və ya kəsişmənin qarşısında dəyişkən şəkli olan işarələrdə, tıxacın əmələ gəldiyi yolun bir hissəsini keçmək mümkün olduğu yerlərdə istifadə olunur.

İmza 1.35 kəsişmənin sərhədində quraşdırılmışdır. Çətin kəsişmələrdə kəsişmənin sərhədində bir yol nişanı quraşdırmaq mümkün deyilsə, kəsişmənin sərhədindən 30 metrdən çox olmayan bir məsafədə quraşdırılır.

Qəsəbələrin xaricində işarələr 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 təkrarlanır. İkinci nişan təhlükəli hissənin başlamazdan əvvəl ən azı 50 m məsafədə quraşdırılır. İşarələr 1.23 и 1.25 birbaşa təhlükəli hissənin əvvəlində yaşayış yerlərində təkrarlanır.

Bənzər məqalələr
əsas » 1. Xəbərdarlıq işarələri